I participate
Share a nice moment that lasts.

What does Solidare-it! do?

01

We connect in a fast, easy and flexible way people who need help with those willing to help.

02

Actually we just connect nice people from the neighborhood with each other.

03

And people sharing a nice moment, just like that, makes everybody happy.

04

You can also find volunteer work with organisations in your neighborhood. They make sure that nobody is left behind.

05

This way, we create a wave of solidarity in your neighborhood.

Watch our movie

"I have met great new people.
So nice to see how many helpful neighbors I have."

Recent offers and requests from your neighborhood.

How does it work? Easy, fast, flexible and direct.

Dare
Connect
Share
01. Enter what you are looking for
02.We look for a match
03. We keep you posted about reactions
04. Meet with each other and share a nice moment

For whom?

You!
icon

If you need help. Or if you feel like helping somebody. Or even if you are looking for punctual volunteer work in your neighorhood.

Organisations
icon

As an organisation you can set up a aid network for people from your target audience, or look for volunteers.

Cities and towns
icon

As a smart city you want to enhance social cohesion and invest in nicer and united neighborhoods.

Companies
icon

You want to take your social responsibility to a next level by enhancing the connections with the neighbourhood and by offering your employees the possibility to take on a social commitment.

You want to become ambassador in your neighborhood? Click here

News

profile

16-03-2020

Let's spread solidarity faster than the Corona virus

Most countries are taking drastic measures to prevent the further spread of the Corona virus. These measure have an important impact on everybody and ask a lot of our flexibility. Especially elderly or weakened people are at risk, but nobody is completely save. We all have to do our part and take our responsibility to make sure the spread of the virus is delayed or stopped. Keeping a "social distance" is one of the only and most effective measures (https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/) More and more (vulnerable) people will need some help in the coming weeks. Think about elderly or sick people that cannot go to the supermarket, or take too much risk by doing so (for themselves or for others). Think about sick people who cannot cook for themselves. Think about pets that can't be walked anymore etc. At the same time, there are quite some young people that do not have to go to school and that can and want to help (there are a lot of scouts groups proposing to help). There are quite some initiatives popping up. This is hard warming to see. Governments also realize that there is a big need for solidarity between neighours in these times of crisis. To support this, the Flemish government has committed in offering a free volunteer assurance to all civilians until 3th of April. The only thing you have to do is subscribe to www.vlaanderenvrijwilligt.be. The Flemisch government also launched the hashtag #Vlaanderenhelpt Our Solidare-it! website can be a good tool to organise the help and solidarity between neighours. So our community can definitely keep on offering and asking help. Moreover, it is more needed in these times of crisis than ever. Just make sure to be very careful and take the necessary precautions (please consult www.info-coronavirus.be for official information and advice). Please help us spread the message by sharing our link, talk about it, etc. The more people and neigbourhoods can use our tool to organise their solidarity, the better it will work. Let's make sure that solidarity spreads faster than the virus !!

Read more
profile

06-03-2019

Lancering / Lancement Solidare-it! Jette

Solidare-it! sera lancé à Jette pendant les prochaines semaines. Nous avons recu le soutiens de la commune. Solidare-it! wordt in de komende weken gelanceerd in Jette. We kregen daarvoor de steun van het gemeentebestuur.  (FR ci-dessous) Er worden affiches opgehangen, flyers verspreid, en iedereen krijgt in principe een "raamkaartje" in de bus dat hij achter zijn venster kan zetten om duidelijk te maken dat hij graag wil meewerken aan een warm, verbonden en solidair Jette. Publieke infosessie op 13 Maart in GC Esseghem vanaf 17u30 ! Iedereen welkom.  Op de infosessie zullen Staatssecretaris voor Digitalisering en Gelijke Kansen (Bianca Debaets) en Schepen van Sociaal Leven van Jette (Jacob Kamuanga) een gesprek houden. Daarna wordt het platform Solidare-it! voorgesteld en is er tijd voor alle vragen. Daarna kan er rustig worden nagebabbeld met een drankje en hapje. FB Event: https://www.facebook.com/events/381975512386441/ --- FR --- Des affiches et des flyers seront distribués et chaque Jettois reçoit une "carte de fenêtre" qu'il peut mettre derrière sa fenêtre pour indiquer qu'il veut coopérer pour une Jette qui respire le bonheur, ou nous pouvons partager de bons moments et entretenir des relations chaleureuses avec les voisins. Séance d'information publique le 13 mars à GC Esseghem à partir de 17h30! Tout le monde est le bienvenu. Lors de la séance d'information, le secrétaire d'État à la numérisation et de l'égalité des chances (Bianca Debaets) et l’échevin de la Vie Sociale de Jette (Jacob Kamuanga) auront une petite discussion. Ensuite, la plate-forme Solidare-it! sera présentée et il reste du temps pour toutes les questions. Ensuite, un verre vous sera offert. FB Event: https://www.facebook.com/events/381975512386441/

Read more
profile

26-09-2018

Een korte geschiedenis van Solidare-it!

In deze blog beschrijven we het traject dat Solidare-it! doorlopen heeft om te komen tot waar we nu staan.  Het moet ergens in 2012 geweest zijn dat we effectief begonnen met het uitwerken van het idee van Solidare-it! We waren allemaal actief als vrijwilliger of activist bij de één of de andere organisatie op dat moment. Daar kwamen we regelmatig in contact met mensen die best wat hulp konden gebruiken. Het ging vaak om kleine dingen, maar die wel een wereld van verschil konden maken. Wijzelf hadden vaak weinig tijd of niet de juiste vaardigheden om te helpen. Dus gingen we op zoek naar mensen in ons netwerk die zin hadden om een handje te helpen. Bijna altijd vonden we de hulp die we zochten. Alleen koste het vaak veel tijd en energie: mailtjes sturen, FB posts maken, telefoontjes plegen, afspraken maken, etc. Blijkbaar waren er dus wel heel wat mensen met zin om iets voor een ander te doen, maar kwamen die maar moeilijk in contact met degene die de hulp konden gebruiken. Dat vonden wij een absurde constatatie in tijden van hyper connectiviteit. In eerste instantie leek het onze naïeve zelve niet zo moeilijk om een platform te maken waar vraag en aanbod gerelateerd tot hulpvragen elkaar makkelijk konden vinden. Bovendien zou iedereen zo’n platform wel kunnen gebruiken, want iedereen kan wel eens hulp gebruiken, en de meeste mensen worden ook gelukkig van eens iets voor een ander te doen. Als er iets is dat je niet graag doet, dan vraag je het aan iemand anders het wel graag doet. Zo simpel was het. Maar hoe konden we de mensen die minder goed overweg kunnen met IT, die de taal niet spreken, zo’n beetje het publiek waar we het in eerste instantie voor deden, toch toegang geven tot zo’n platform ? Sociale organisaties of vrijwilligers zouden die verbinding kunnen vormen. We legden ons idee voor aan een aantal sociale organisaties en kregen een aantal zeer waardevolle tips, maar het basisconcept hield stand. Omdat onze hele concept draait rond gratis helpen, wilden we proberen om het platform te bouwen zonder dat er geld mee gemoeid was, enkel met vrijwilligers. We zijn dus op zoek gegaan naar een team van vrijwilligers en in gang geschoten. Omdat die vrijwilligers alles in hun vrije tijd moesten doen, en wij tegelijk toch wel ambitieus waren, ging het ondanks de fantastische inspanning van het team redelijk traag voorruit. Daarom gingen we op zoek naar andere oplossingen. Zo vonden we een prof aan de universiteit van Louvain-La-Neuve die op zoek was naar dit soort projecten als opdracht voor zijn studenten. Een gans jaar IT studenten heeft vervolgens één semester lang gewerkt rond ons concept. Er kwamen zeer fijne voorstellen en ideeën uit, maar de applicatie was nog niet professioneel genoeg om echt de wereld in te sturen. Ondertussen hadden wij contact genomen met de Sociale Innovatiefabriek, een organisatie die sociale ondernemers ondersteunt (www.socialeinnovatiefabriek.be). In 2015 namen we deel aan de eerste editie van de radicale vernieuwers en werden verkozen tot één van de 10 radicale vernieuwers ! (http://radicalevernieuwers.be/content/solidare-it) Terwijl onze vrijwilligers ondertussen gretig verder bouwden en geweldig werk leverden besloten we een crowdfunding campagne te lanceren om het toch wat sneller voorruit te laten gaan. We gingen in zee met het Brusselse platform Growfunding met als doel 10.000 euro op te halen. Gelukt ! Met het geld werden freelancers betaald die er meer vaart achter konden zetten. (www.growfunding.be/en/bxl/solidare-it) Eind 2015 waren we eindelijk klaar met een eerste versie van de tool. Maar die moest natuurlijk nog grondig getest worden. Bovendien wilden we graag professionaliseren en waren we op zoek naar een verdienmodel. We dienden via de Sociale Innovatiefabriek een voorstel in bij Vlaio voor een proefproject. De helft van het nodige budget moest betaald worden door een externe partner die we vonden in CM Midden-Vlaanderen. Zowel in Gent als in Brussel werd er proefgedraaid met een 200-tal mensen en organisaties. De feedback van deze mensen was bijzonder waardevol om de applicatie beter en gebruiksvriendelijker te maken en te focussen op de echt belangrijke dingen. Het vergde best wel wat tijd en energie om tot de sterk verbeterde versie 2 te komen. Eén van de belangrijke conclusies uit het proefproject was dat ook het offline gedeelte heel belangrijk is. Zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt. Hiervoor ontwikkelden we later heel wat leuk communicatiemateriaal, zoals raamkaartjes, stickers, etc. Ondertussen werden we gecontacteerd door de organisatie Altruism.be, een gelijkaardig initiatief in Wallonië waarachter Gilles de drijvende kracht was. Omdat onze waarden en filosofie heel gelijkaardig waren, besloten we om de krachten te bundelen en samen te werken onder één naam.  Om het offline gedeelte beter uit te werken dienden we een projectaanvraag in bij Brussel Participatie en werden laureaat van het Participatiebudget 2016. In het voorjaar van 2017 begonnen we in de Anneessenswijk met een participatief traject rond de vraag “hoe kunnen we de solidariteit in de buurt stimuleren”. Het resultaat van het traject dat meer dan een jaar zou duren, waren veel geleerde lessen rond het in kaart brengen van een buurt, het mobiliseren en laten participeren van buren, en het “StoepSalon”, een plek voor ontmoetingen en solidariteit in de openbare ruimte. Het heeft van juni 2018 tot september hetzelfde jaar in de wijk heeft gestaan. Ondertussen hebben we ook een aantal mooie partnerschappen gesloten zoals die met Buurtpensioen (www.buurtpensioen.be) en onze concullega’s in NL Buurtwelzijn (www.mijnbuurtwelzijn.nl) en Emmaus (www.emmaus.be). Terwijl wij zorgen voor een brede toegankelijkheid, kan Buurtpensioen zorgen voor de verdieping t.t.z. het betrekken van moeilijk te bereiken groepen. Jette wil ondertussen de eerste echte Solidaire Gemeente worden en we gaan er in de komende maanden alles aan doen om zoveel mogelijk mensen in Jette op het platform te krijgen. In de nabije toekomst ligt de focus op het verder vergroten van de gemeenschap. Daarom gaan we op zoek naar andere gemeentes en ambassadeurs die mee willen bouwen aan warme, verbonden en solidaire buurten. Aarzel niet om ons te contacteren als je zelf graag wil meewerken.

Read more