Blog

profile

16-03-2020

Let's spread solidarity faster than the Corona virus

Most countries are taking drastic measures to prevent the further spread of the Corona virus. These measure have an important impact on everybody and ask a lot of our flexibility. Especially elderly or weakened people are at risk, but nobody is completely save. We all have to do our part and take our responsibility to make sure the spread of the virus is delayed or stopped. Keeping a "social distance" is one of the only and most effective measures (https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/) More and more (vulnerable) people will need some help in the coming weeks. Think about elderly or sick people that cannot go to the supermarket, or take too much risk by doing so (for themselves or for others). Think about sick people who cannot cook for themselves. Think about pets that can't be walked anymore etc. At the same time, there are quite some young people that do not have to go to school and that can and want to help (there are a lot of scouts groups proposing to help). There are quite some initiatives popping up. This is hard warming to see. Governments also realize that there is a big need for solidarity between neighours in these times of crisis. To support this, the Flemish government has committed in offering a free volunteer assurance to all civilians until 3th of April. The only thing you have to do is subscribe to www.vlaanderenvrijwilligt.be. The Flemisch government also launched the hashtag #Vlaanderenhelpt Our Solidare-it! website can be a good tool to organise the help and solidarity between neighours. So our community can definitely keep on offering and asking help. Moreover, it is more needed in these times of crisis than ever. Just make sure to be very careful and take the necessary precautions (please consult www.info-coronavirus.be for official information and advice). Please help us spread the message by sharing our link, talk about it, etc. The more people and neigbourhoods can use our tool to organise their solidarity, the better it will work. Let's make sure that solidarity spreads faster than the virus !!

Read more
profile

06-03-2019

Lancering / Lancement Solidare-it! Jette

Solidare-it! sera lancé à Jette pendant les prochaines semaines. Nous avons recu le soutiens de la commune. Solidare-it! wordt in de komende weken gelanceerd in Jette. We kregen daarvoor de steun van het gemeentebestuur.  (FR ci-dessous) Er worden affiches opgehangen, flyers verspreid, en iedereen krijgt in principe een "raamkaartje" in de bus dat hij achter zijn venster kan zetten om duidelijk te maken dat hij graag wil meewerken aan een warm, verbonden en solidair Jette. Publieke infosessie op 13 Maart in GC Esseghem vanaf 17u30 ! Iedereen welkom.  Op de infosessie zullen Staatssecretaris voor Digitalisering en Gelijke Kansen (Bianca Debaets) en Schepen van Sociaal Leven van Jette (Jacob Kamuanga) een gesprek houden. Daarna wordt het platform Solidare-it! voorgesteld en is er tijd voor alle vragen. Daarna kan er rustig worden nagebabbeld met een drankje en hapje. FB Event: https://www.facebook.com/events/381975512386441/ --- FR --- Des affiches et des flyers seront distribués et chaque Jettois reçoit une "carte de fenêtre" qu'il peut mettre derrière sa fenêtre pour indiquer qu'il veut coopérer pour une Jette qui respire le bonheur, ou nous pouvons partager de bons moments et entretenir des relations chaleureuses avec les voisins. Séance d'information publique le 13 mars à GC Esseghem à partir de 17h30! Tout le monde est le bienvenu. Lors de la séance d'information, le secrétaire d'État à la numérisation et de l'égalité des chances (Bianca Debaets) et l’échevin de la Vie Sociale de Jette (Jacob Kamuanga) auront une petite discussion. Ensuite, la plate-forme Solidare-it! sera présentée et il reste du temps pour toutes les questions. Ensuite, un verre vous sera offert. FB Event: https://www.facebook.com/events/381975512386441/

Read more
profile

26-09-2018

Een korte geschiedenis van Solidare-it!

In deze blog beschrijven we het traject dat Solidare-it! doorlopen heeft om te komen tot waar we nu staan.  Het moet ergens in 2012 geweest zijn dat we effectief begonnen met het uitwerken van het idee van Solidare-it! We waren allemaal actief als vrijwilliger of activist bij de één of de andere organisatie op dat moment. Daar kwamen we regelmatig in contact met mensen die best wat hulp konden gebruiken. Het ging vaak om kleine dingen, maar die wel een wereld van verschil konden maken. Wijzelf hadden vaak weinig tijd of niet de juiste vaardigheden om te helpen. Dus gingen we op zoek naar mensen in ons netwerk die zin hadden om een handje te helpen. Bijna altijd vonden we de hulp die we zochten. Alleen koste het vaak veel tijd en energie: mailtjes sturen, FB posts maken, telefoontjes plegen, afspraken maken, etc. Blijkbaar waren er dus wel heel wat mensen met zin om iets voor een ander te doen, maar kwamen die maar moeilijk in contact met degene die de hulp konden gebruiken. Dat vonden wij een absurde constatatie in tijden van hyper connectiviteit. In eerste instantie leek het onze naïeve zelve niet zo moeilijk om een platform te maken waar vraag en aanbod gerelateerd tot hulpvragen elkaar makkelijk konden vinden. Bovendien zou iedereen zo’n platform wel kunnen gebruiken, want iedereen kan wel eens hulp gebruiken, en de meeste mensen worden ook gelukkig van eens iets voor een ander te doen. Als er iets is dat je niet graag doet, dan vraag je het aan iemand anders het wel graag doet. Zo simpel was het. Maar hoe konden we de mensen die minder goed overweg kunnen met IT, die de taal niet spreken, zo’n beetje het publiek waar we het in eerste instantie voor deden, toch toegang geven tot zo’n platform ? Sociale organisaties of vrijwilligers zouden die verbinding kunnen vormen. We legden ons idee voor aan een aantal sociale organisaties en kregen een aantal zeer waardevolle tips, maar het basisconcept hield stand. Omdat onze hele concept draait rond gratis helpen, wilden we proberen om het platform te bouwen zonder dat er geld mee gemoeid was, enkel met vrijwilligers. We zijn dus op zoek gegaan naar een team van vrijwilligers en in gang geschoten. Omdat die vrijwilligers alles in hun vrije tijd moesten doen, en wij tegelijk toch wel ambitieus waren, ging het ondanks de fantastische inspanning van het team redelijk traag voorruit. Daarom gingen we op zoek naar andere oplossingen. Zo vonden we een prof aan de universiteit van Louvain-La-Neuve die op zoek was naar dit soort projecten als opdracht voor zijn studenten. Een gans jaar IT studenten heeft vervolgens één semester lang gewerkt rond ons concept. Er kwamen zeer fijne voorstellen en ideeën uit, maar de applicatie was nog niet professioneel genoeg om echt de wereld in te sturen. Ondertussen hadden wij contact genomen met de Sociale Innovatiefabriek, een organisatie die sociale ondernemers ondersteunt (www.socialeinnovatiefabriek.be). In 2015 namen we deel aan de eerste editie van de radicale vernieuwers en werden verkozen tot één van de 10 radicale vernieuwers ! (http://radicalevernieuwers.be/content/solidare-it) Terwijl onze vrijwilligers ondertussen gretig verder bouwden en geweldig werk leverden besloten we een crowdfunding campagne te lanceren om het toch wat sneller voorruit te laten gaan. We gingen in zee met het Brusselse platform Growfunding met als doel 10.000 euro op te halen. Gelukt ! Met het geld werden freelancers betaald die er meer vaart achter konden zetten. (www.growfunding.be/en/bxl/solidare-it) Eind 2015 waren we eindelijk klaar met een eerste versie van de tool. Maar die moest natuurlijk nog grondig getest worden. Bovendien wilden we graag professionaliseren en waren we op zoek naar een verdienmodel. We dienden via de Sociale Innovatiefabriek een voorstel in bij Vlaio voor een proefproject. De helft van het nodige budget moest betaald worden door een externe partner die we vonden in CM Midden-Vlaanderen. Zowel in Gent als in Brussel werd er proefgedraaid met een 200-tal mensen en organisaties. De feedback van deze mensen was bijzonder waardevol om de applicatie beter en gebruiksvriendelijker te maken en te focussen op de echt belangrijke dingen. Het vergde best wel wat tijd en energie om tot de sterk verbeterde versie 2 te komen. Eén van de belangrijke conclusies uit het proefproject was dat ook het offline gedeelte heel belangrijk is. Zichtbaarheid en aanwezigheid in de buurt. Hiervoor ontwikkelden we later heel wat leuk communicatiemateriaal, zoals raamkaartjes, stickers, etc. Ondertussen werden we gecontacteerd door de organisatie Altruism.be, een gelijkaardig initiatief in Wallonië waarachter Gilles de drijvende kracht was. Omdat onze waarden en filosofie heel gelijkaardig waren, besloten we om de krachten te bundelen en samen te werken onder één naam.  Om het offline gedeelte beter uit te werken dienden we een projectaanvraag in bij Brussel Participatie en werden laureaat van het Participatiebudget 2016. In het voorjaar van 2017 begonnen we in de Anneessenswijk met een participatief traject rond de vraag “hoe kunnen we de solidariteit in de buurt stimuleren”. Het resultaat van het traject dat meer dan een jaar zou duren, waren veel geleerde lessen rond het in kaart brengen van een buurt, het mobiliseren en laten participeren van buren, en het “StoepSalon”, een plek voor ontmoetingen en solidariteit in de openbare ruimte. Het heeft van juni 2018 tot september hetzelfde jaar in de wijk heeft gestaan. Ondertussen hebben we ook een aantal mooie partnerschappen gesloten zoals die met Buurtpensioen (www.buurtpensioen.be) en onze concullega’s in NL Buurtwelzijn (www.mijnbuurtwelzijn.nl) en Emmaus (www.emmaus.be). Terwijl wij zorgen voor een brede toegankelijkheid, kan Buurtpensioen zorgen voor de verdieping t.t.z. het betrekken van moeilijk te bereiken groepen. Jette wil ondertussen de eerste echte Solidaire Gemeente worden en we gaan er in de komende maanden alles aan doen om zoveel mogelijk mensen in Jette op het platform te krijgen. In de nabije toekomst ligt de focus op het verder vergroten van de gemeenschap. Daarom gaan we op zoek naar andere gemeentes en ambassadeurs die mee willen bouwen aan warme, verbonden en solidaire buurten. Aarzel niet om ons te contacteren als je zelf graag wil meewerken.

Read more
profile

26-09-2018

Enkele verhalen / Quelques histoires

- FR ci-dessous - Hieronder lukraak een paar waargebeurde verhalen vanop het platform. Yvonne is een oudere dame en heeft zelf geen rijbewijs. Omdat ze graag van de oude sofa in haar kelder af wil, vraagt ze via de Solidare-it! website of er geen buren zijn die haar willen helpen met om de sofa naar het containerpark te brengen. Er zijn een paar buren die reageren en ze proberen samen een datum af te spreken. Karel, een andere buurt ziet op het platform wat er gebeurt en laat iedereen weten dat de gemeente een dienst heeft die groot afval gratis komt ophalen. Hij maakt een afspraak voor Yvonne en de gemeentediensten komen de zetel oppikken. Yvonne bedankt al de buren die gereageerd hebben voor de fijne reacties. Een organisatie die werkt met moeders in een precaire situatie organiseert een naaiatelier. Ze hebben zelf echter maar 3 naaimachines, terwijl er 10 moeders zich hebben ingeschreven voor het naaiatelier. Daarom vraagt de organisatie op de Solidare-it! website of er geen buren zijn die toevallig hun naaimachine voor het atelier willen uitlenen. Onmiddellijk reageert een andere organisatie uit de buurt met de melding dat zij wel vaker naaiateliers organiseren en een hele hoop naaimachines ter beschikking hebben die ze gerust even mogen komen lenen. Karen, een medewerkster van Kind & Gezin begeleid al een tijdje een alleenstaande moeder die nog maar even in België woont. Met haar drie kinderen, haar baan en alle administratie heeft ze het zo druk dat ze het huishouden een beetje verwaarloosd heeft. Haar huis is een echt rommelkot geworden en de drempel om aan die grote opkuis te beginnen wordt als maar groter. Zelf kan ze niet goed overweg met computers en ze spreekt ook nog niet zo goed Frans of Nederlands. Daarom besluit Karen om vanuit haar organisatie aan de buren te vragen of ze niet eens met een 5-tal mensen een uurtje de tijd willen nemen om samen het huis onder handen te nemen. Via het dashboard van haar organisatie kan Karen alles makkelijk opvolgen, en vindt ze 5 toffe buren die er samen een leuke zaterdag namiddag van maken. Sindsdien is het huis steeds proper en ordelijk gebleven. Een jong gezin heeft als sinds voor de geboorte van hun twee dochters een leuk hondje. Nu zouden ze tijdens de zomervakantie graag met het vliegtuig naar Spanje reizen en dat gaat moeilijk met hun hondje. Beide grootouders wonen nogal ver weg, en op een klein appartementje. Daarom besluiten ze om te vragen of er niemand uit de buurt op de hond wil passen. Marc, die net op pensioen is en toch besloten heeft om tijdens de drukke zomerperiode gewoon thuis te blijven stelt voor om op de hond te passen. Hij wandelt toch graag, en houdt van dieren. Als extra stelt hij voor om ook af en toe het gras te maaien, doet hij ook graag. - FR - Voici quelques vrais histoires aléatoires Yvonne est une dame âgée qui ne possède pas de permis de conduire. Elle poste sur Solidare-it sa demande d’apporter au parc à container un vieux divan qui est dans sa cave. Quelques voisins réagissent et proposent des dates afin de venir l’aider. Un des voisins, Charles, lit les commentaires publiés et répond pour informer que la commune organise des enlèvements gratuits pour ce type de gros encombrants. Il contacte la commune et planifie l’enlèvement. Yvonne poste un message afin de remercier tous ses voisins qui ont gentiment réagi. Une organisation caritative qui accompagne les mamans dans la précarité organise un atelier de couture. Elle n’a que 3 machines à coudre alors que 10 personnes sont inscrites à l’atelier. Elle poste alors, sur Solidare-it, une demande de prêt de machine auprès du voisinage. Immédiatement une autre organisation du quartier réagit car elle possède ce type de matériel et veut bien le prêter. Carine, une collaboratrice de l’Office National de l’Enfance, accompagne une mère célibataire qui vit en Belgique depuis peu de temps. Entre ses 3 enfants, son boulot et toute l’administration, elle est tellement occupée qu’elle a un peu négligé son ménage. Il est temps pour elle de faire un grand nettoyage. Comme elle ne s’y connait pas en informatique et qu’elle parle encore mal le français, c’est Carine qui publie pour elle une demande d’aide sur Solidare-it. Elle rassemble facilement 5 voisins qui viennent faire le grand nettoyage de printemps. Une jeune famille avec deux enfants et un chien souhaite partir en vacances en Espagne. Comme il n’est pas possible de prendre le chien dans l’avion et que les grands parents habitent trop loin dans un petit appartement, ils postent une demande sur Solidare-it. Marc, un pensionné qui habite à 500 mètres de chez eux, propose son aide et, cerise sur le gâteau, il va également arroser les plantes !

Read more
profile

20-03-2018

Solidare-It! Update - Participative Workshops

Participative Workshops One year ago we started with a participatory project in the neighbourhood of Anneessens (Brussels), supported by Brussels Participation. Since then, we have been working together with local habitants in search of ways to increase solidarity within the neighborhood. During the brainstorms, a lot of inspirational ideas were put forward. From this we conceived a list of needs and ideas that were threaded by a common theme, namely the desire of re-claiming public space to allow for everyday encounters between everyone.After a few weeks of design work, our designers of SPROUD-Lab came up with a portable park (taking inspiration from the urban parklet-craze), capable of creating a space of encounter and exchange wherever you place it. The design is made up by four interchangeable platforms, upon which chairs, tables and other compartments can be moved to fit different needs. Thus the design respond dynamically to what is needed at any given time.In short, we aimed to create a framework through space, encounters and exchange that would be able to facilitate solidarity within the neighbourhood, through connections and exchanges. Our next step is to infuse the platform with local identity and needs. In order to achieve this, we are currently focusing on participative workshops with the neighbourhood; inviting different groups of people to integrate their needs and desires in the design. Such as a corner for tea, a little spices garden hanging from the ceiling, robust musical instruments, etc. The 28th of March we are organizing a free-for-all workshop at 16:30 at Buurtwinkel (Anneessensplein 13). The coming weeks we will continue this design process together with the neighbourhood. Which will all come together on the 6th of May, when we are launching the project during an outdoor festival in collaboration with other organizations in Anneessens, centered on the theme of public space (details and an open invitation will follow soon).Till very soon!Solidare-it! 

Read more
profile

07-05-2017

Solidare-it! on new platform for social enterpreneurship

The VUB launches a new crowdfunding and crowdsourcing platform 8th of May 2017. The platform is part of a chair for social entrepreneurship that was launched in 2015. Solidare-it! is used as one of the first examples on the platform. The goal of the chair is to become a center of excellence for social entrepreneurship. The chair wants to support social entrepreneurs  in their ambition to develop entrepreneurial and innovative approaches for resolving the sustainability issues of our society. Of course Solidare-it! supports the idea of a new crowdsourcing and funding platform. We are very happy to be able to participate as one of the first examples on the brand new platform.  Have a look at www.vubsocialentrepreneurship.com for more information.   ​

Read more
profile

30-04-2017

Solidare-it! wint Participatiebudget Brussel

De vzw Solidare-it! werd door de Stad Brussel aangeduid als laureaat van het Participatiebudget 2016. Daarmee is de vzw sinds maart aan de slag gegaan voor het ontwikkelen van een project in de Anneessenswijk. Het doel van het project is de solidariteit in de wijk te vergroten en zo ook het gemeenschapsgevoel te versterken. Hoe dat juist gaat gebeuren zal afhangen van de bewoners van de wijk zelf. Het is immers een participatief proces, waarbij de buurtbewoners zo veel mogelijk bij het project betrokken worden, en zelf de touwtjes in handen krijgen. Uitvalsbasis zijn de kantoren van de Buurtwinkel en Samenlevingsopbouw, waarmee Solidare-it! nauw samen werkt. “We willen via de concepten die in het najaar uitgewerkt zullen worden de solidariteit tussen buren stimuleren en zo mensen van allerlei slag met elkaar verbinden. Ook mensen die anders niet snel met elkaar in contact komen. De bonte mix van mensen in de Anneessenswijk lijkt ons ideaal om samen te gaan onderzoeken hoe we dit best aanpakken. We hopen dat we op het einde van de rit bruggen hebben kunnen slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen, en er een golf van solidariteit is ontstaan in de wijk,” zegt Jan Janssen, mede initiatiefnemer van Solidare-it! vzw. Op dit moment wordt de wijk in kaart gebracht, en worden zoveel mogelijk wijkbewoners gemobiliseerd om deel te nemen aan de eerste wijkvergadering. Deze zal plaatsvinden op 20 mei. Tijdens deze eerste wijkvergadering zal het project verder worden toegelicht, kunnen de verschillende geïnteresseerden met elkaar kennismaken, en wordt van gedachten gewisseld over het project. De meest gemotiveerde buurtbewoners beginnen daarna aan een intensiever traject voor de verdere uitwerking van de verschillende concepten. De andere worden natuurlijk op de hoogte gehouden en kunnen op elk moment hun mening geven of hun steentje bijdragen. Na de zomervakantie worden de uitgewerkte concepten dan voorgesteld in een tweede grote wijkvergadering. Daar zal iedereen mee kunnen beslissen welke concepten uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. “Het leuke aan dit traject is dat je op voorhand totaal niet weet welke richting het uit zal gaan, en of je er a priori in zal slagen om voldoende buurtbewoners mee te krijgen. Dat maakt het best spannend,” aldus Jan, “maar we hopen dat we in tijden van zoveel onverschilligheid, negatieve berichtgeving en wij-zij denken kunnen aantonen dat er ook nog veel warmte en solidariteit leeft in onze hoofdstad.”

Read more